Tuesday, March 3, 2009

Groot overschot aan apart ingezameld afval in EU

Groot overschot aan apart ingezameld afval in EU

(Bron: De Telegraaf, DFT)
BRUSSEL (AFN) - De vraag naar oud papier, metaal en ander apart ingezameld afval is zo ingestort, dat wereldwijd grote overschotten zijn ontstaan. Ministers van Milieu van de EU-landen vrezen voor langdurige opslag, verbranding of zelfs groeiende stortplaatsen.
Veel afval verlaat normaal de EU. Zo gaat de helft van het oud papier naar Azië.
De milieuministers vragen de Europese Commissie om de helpende hand te bieden. Ze denken aan lagere btw-tarieven, verminderde administratieve lasten en meer impulsen om gerecycled materiaal te kopen.
Ze willen de gescheiden afvalinzameling zeker niet een tandje lager zetten. “Recycling is van strategisch belang voor het milieu en voor de Europese concurrentiekracht”, aldus een nota van huidig EU-voorzitter Tsjechië. “De huidige recycling van metaal, glas, papier en plastic bespaart nu al ruim 200 miljoen ton CO2.”

http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/3381421/__Groot_overschot_aan_apart_ingezameld_afval__.html

No comments: