Monday, February 16, 2009

Amsterdams toerisme zakt in

Volgens de laatste cijfers heeft Amsterdam met een sterke teruggang van het toerisme te kampen.

Niet geheel onverwachts overigens.
De dure Euro speelt een rol evenals de inmiddels wereldwijde recessie.
Voor de toeristen speelt de voortdurende puinzooi in Amsterdam ook een rol, niet in de laatste plaats de wijd verspreide opbrekingen en de Noord-Zuid lijn chaos.
Factoren van de belang zijn ook de dure en niet bepaald gastvrije Horeca, de onbewuste gevolgen van de betutteling (die ook tot toeristen doordringt), en in het algemeen het gebrek aan allure van de stad. De grauwsluier van de gezapige middelmatigheid die al jaren over de stad hangt wordt ook door de toerist gevoeld.
Verder het onvermogen van het Gemeentebestuur om een effectief prostitutiebeleid te voeren (c.q. de Wallen en de hoeren).
En niet in de laatste plaats de bijkans eeuwigdurende verbouwingen van de belangrijke musea.
Het zakkenvullend parkeerbeleid van de gemeente begint inderdaad vruchten af te werpen in die zin dat er ook gewoon minder dagjesmensen en auto's komen.

No comments: