Thursday, April 30, 2009

Auto rijdt in op toeschouwers Koninginnedag

5Auto rijdt in op toeschouwers Koninginnedag
Om 16.45 volgt er een persconferentie. Het ziet er naar uit dat het een éénmansactie is en een bewuste daad van de bestuurder. Auto(Suzuki) reed door dranghekken en publiek, 17 gewonden, enkele dodelijke (volgens de laatste berichten 5) slachtoffers. Alles gebeurde tijdens de Koninginnedag festiviteiten in Apeldoorn. In het hele land zijn de festiviteiten afgelast.

Reblog this post [with Zemanta]

No comments: