Wednesday, June 10, 2009

De Rode Draad heeft geen geld meer

De Rode Draad heeft geen geld meer

AMSTERDAM Stichting De Rode Draad van Metje Blaak gaat slechts als website verder. De nieuwe site is inmiddels in de lucht. Het kantoor wordt gesloten wegens het ontbreken van subsidies en sponsorgelden.

Voor de vier medewerkers is ontslag aangevraagd. Ook het werk voor de zes freelancers elders in het land is gestopt. Volgens Blaak geeft de overheid geen subsidie meer omdat de Rode Draad 'een luis in de pels is. Wij zijn uitgerookt.' Ook geld uit het bedrijfsleven krijgt de stichting niet meer sinds het laatste bedrijf dat geld gaf, failliet is gegaan.

Blaak en nog twee andere medewerkers bemensen als vrijwilligers de website. "Maar mochten er grote misstanden ontstaan, dan trommelen we wel weer wat mensen op'', zegt Blaak. De helpdesk wordt opgeheven en de medewerkers gaan niet meer het land in om sekswerkers op hun rechten te wijzen en te stimuleren misstanden aan te kaarten. De Stichting blijft wel bestaan. Ten behoeve van de website en een evenement voor het 25-jarig bestaan wordt een internetveiling gehouden.

De belangenvereniging voor prostituees kreeg in oktober vorig jaar nog een eenmalige injectie van de gemeente Amsterdam en het stadsdeel Centrum. Zij gaven ieder eenmalig 5000 euro. Oorzaak was dat de gemeente en het Rijk de afgelopen jaren steeds minder subsidie gaven..
http://rtvnh.nl/nieuws/index.asp?newsid=98919&tijdlijn=1

De Stichting De Rode Draad gaat slechts als website verder. De nieuwe site is inmiddels in de lucht. Het kantoor wordt gesloten wegens het ontbreken van overheidssubsidies en sponsorgelden. http://rodedraad.nl/
Reblog this post [with Zemanta]

No comments: